Kvadratrod

Du er helt sikkert stødt på en kvadratrod eller to i løbet af din skolegang. Men hvordan var det nu lige med dem? De fleste af os har glemt alt om hvordan man regner med kvadratrod, når der er gået et par år. Så skal du hjælpe dit barn med matematiklektierne – og er din egen viden rustet lidt – så er du landet det helt rette sted.

kvadratrod symbol på lommeregner

Kvadratrod regner man ud sådan her

At finde en kvadratrod af et tal, svarer til at finde det tal, der ganget med sig selv giver det oprindelige tal. Hvis vi eksempelvis tager udgangspunkt i tallet 9, og skal finde kvadratroden, så skal vi finde det tal, der ganget med sig selv giver 9.

3 x 3 er lig med 9 og derfor er kvadratroden af 9 således lig med 3.

Lad os tage et andet simpelt eksempel:

  • Vi vil gerne finde kvadratroden af 25
  • 5 x 5 = 25
  • Derfor er kvadratroden af 25 = 5

Hvad er kvadrattal?

De tal, hvor kvadratroden er et helt tal, kaldes kvadrattallene. Det gælder eksempelvis for både 9 og 25, at deres kvadratrødder er hele tal (3 og 5) og derfor er 9 og 25 en del af kvadrattallene. Det bliver lidt sværere at finde frem til en kvadratrod i hovedet, hvis vi bevæger os væk fra kvadrattallene.

Udregn kvadratrod på lommeregner

Hvis du skal udregne en kvadratrod er det en god idé at bruge en lommeregner, så du når frem til et præcist resultat. På lommeregneren skal du bruge symbolet √. For at finde kvadratroden af eksempelvis 9 skriver du således blot 9√ og så vil lommeregneren give dig svaret.