Median

En median er endnu et matematisk begreb, som vi her vil forsøge at forklare, så alle kan være med.

Median udregning med lommeregner

Hvad er en median?

Ordet median kommer af det latinske medianus, som betyder ‘midterst, mellemst’. Medianen er den midterste værdi i en talrække eller et datasæt. Det vil sige, at medianen er 3, hvis du har en talrække der hedder 1,2,3,4,5 fordi 3 simpelthen er det tal, der står i midten af rækken.

Derfor vil medianen også variere, alt efter om dit datasæt er ordnet eller ej. Hvis du vil finde en middelværdi i en talrække er det således vigtigt at ordne talrækken, før medianen er et brugbart redskab.

Det er desuden vigtigt ikke at forveksle medianen med gennemsnit og typetal.

Hvordan finder man medianen?

Hvis du har et ulige antal tal i en sorteret talrække, så er medianen det midterste tal. Hvis du har et lige antal tal i en sorteret talrække, så er der selvsagt to tal, der står i midten. I det tilfælde skal du bruge gennemsnittet af de to midterste tal for at finde medianen. Brug gerne en  lommeregner for at regne gennemsnittet ud. Se i videoen nedenfor, hvordan du finder din median.