Pi

Du har sikkert hørt om pi, men hvad dækker begrebet egentlig over? Og hvad kan vi bruge det til? Bliv klogere her, hvor du også kan se de første 100 decimaler i pi.

Hvad er pi?

Pi er en matematisk konstant, som bruges flittigt i diverse formler og udregninger. Faktisk er det måske en af matematikkens mest velkendte symboler – og vi har alle sammen haft med pi at gøre i skolesystemet. Man kalder også pi for Arkimedes’ konstant, og man betegner det med det græske bogstav π. Det er også symbolet π du skal bruge, når du skal regne med på på lommeregneren.

Pi og andre lommeregner tal

Pi decimaler

Normalt beskriver man blot pi med tallene 3,14. Det vil i de fleste tilfælde være nok til en tilstrækkeligt korrekt udregning. Vil man have en helt nøjagtig udregning, skal man dog holde sig til at bruge pi symbolet på sin lommeregner, i stedet for at kaste sig ud i at skrive tallet selv med decimaler. Det er desuden helt umuligt at skrive hele pi, da der er et uendeligt antal cifre i pi. Men hvis du alligevel vil prøve, så ser de første 100 cifre ser således ud:

Pi med 100 cifre

3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679…

Hvad kan man bruge pi til?

Du kan for eksempel bruge pi til at udregne arealet af en cirkel eller til at finde omkredsen af en cirkel. Her skal man nemlig bruge en formel, hvor konstanten pi indgår. Pi er tæt forbundet til cirklen, da den i virkeligheden står for forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Hvis en Cirkel har en diameter på 1 – ja så vil dens omkreds faktisk være pi.

Pi bruges i forskellige formler indenfor matematik og fysik og er et utroligt vigtig redskab i mange udregninger indenfor videnskaben.