Gennemsnit

Hvordan regner man gennemsnit? Det hjælper vi dig med her på siden, hvor vi også forklarer hvad et gennemsnit er.

udregn gennemsnit med lommeregner

Hvad er gennemsnit?

Gennemsnittet er middelværdien af en række tal. Det vil sige, at gennemsnittet siger noget om, hvor man ligger henne, hvis man befinder sig i midten af et datasæt. Gennemsnit kan være meget nyttige. Du kan eksempelvis bruge det til at regne dit gennemsnit af karakterer. Men vi kan også bruge gennemsnit til at finde målgrupper eller på anden måde finde middelværdier i større datasæt.

Hvordan finder man gennemsnit?

Lad os tage et eksempel. Vi kan bruge gennemsnitsregning til at finde frem til den gennemsnitlige alder i en vuggestue. Lad os sige, at der går 10 børn i vores vuggestue. Alderen på børnene fordeler sig således:

  • 3 børn er 1 år
  • 2 børn er 2 år
  • 5 børn er 3 år

For at finde gennemsnitsalderen i vuggestuen, skal vi nu lægge alle tallene (årene) sammen med en lommeregner:

  • 1+1+1+2+2+3+3+3+3+3 = 22

Herefter skal vi dividere de samlede år med det samlede antal børn:

  • 22/10 = 2,2

Det vil sige, at gennemsnitsalderen i vuggestuen er 2,2 år.

Er gennemsnit det rigtige at bruge?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at yderpunkterne i en talrække kan trække gennemsnittet helt skævt. I eksemplet med vuggestuen, ville gennemsnittet eksempelvis blive helt skævt, hvis vi også havde en pædagog på 45 år med i regnestykket. Selvom der er 10 børn og 1 pædagog vil gennemsnittet blive meget misvisende. Det samme gør sig gældende, hvis der er nogle ekstremt lave tal i en datarække, som ellers består af relativt høje tal. I nogle tilfælde kan det derfor være bedre at benytte sig af typetal eller median.